สถานะของประกาศ ANNOUNCEMENT STATUS

1. สถานะ “แสดง” หมายถึง ประกาศนี้ถูกแสดงให้พนักงานเห็นแล้ว
2. สถานะ “รอประกาศ” หมายถึง ประกาศนี้ยังไม่ถึงวันที่เริ่มต้นแสดง (เห็นเฉพาะผู้สร้างประกาศเท่านั้น)
3. สถานะ “หมดอายุ” หมายถึง ประกาศนี้เลยวันที่สิ้นสุดไปแล้ว (เห็นเฉพาะผู้สร้างประกาศเท่านั้น)

* สามารถเปลี่ยนวันที่สิ้นสุดเพื่อให้ประกาศนี้กลับมาแสดงอีกครั้งได้