เพิ่มพนักงานรายคน NEW EMPLOYEE

การเพิ่มพนักงานในระบบต้องทำการตั้งค่าข้อมูลหลักและตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะทำการเพิ่มพนักงานคนอื่นๆในระบบได้

1. เพิ่มพนักงานใหม่ที่เมนู การจัดการบุคลากร(Personal Management)
2. กด เพิ่มพนักงาน
3. ใส่ข้อมูลพนักงานในแท็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยจำเป็นต้องใส่ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย *
เมื่อกรอกข้อมูลที่จำเป็นครบแล้ว สามารถกดบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล และกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนอื่นภายหลังได้

หมายเหตุ : หากต้องการใช้งานในส่วนของการสร้างบัญชีเงินเดือน จำเป็นจะต้องเพิ่มข้อมูลพนักงานในแท็บเงินเดือน