อัพโหลดพนักงาน(เพิ่มพนักงานหลายคน) UPLOAD EMPLOYEES

การเพิ่มพนักงานในระบบต้องทำการตั้งค่าข้อมูลหลักและตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะทำการเพิ่มพนักงานคนอื่นๆในระบบได้

1. เพิ่มพนักงานใหม่ที่เมนู การจัดการบุคลากร(Personal Management)
2. กด อัพโหลดเป็นกลุ่ม
3. ดาวน์โหลดเทมเพลตไฟล์ สำหรับใช้อัพโหลดข้อมูล
4. ใส่ข้อมูลพนักงาน โดยจำเป็นต้องใส่ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย *
โดยข้อมูลที่มีการเพิ่มในข้อมูลหลัก(Master Data) ได้แก่ แผนก, ฝ่าย, หน่วย, ตำแหน่ง หรือชื่อธนาคาร จำเป็นต้องใส่ข้อมูลให้ตรงตามที่ได้กำหนดไว้
หากต้องการใช้งานในส่วนของการสร้างบัญชีเงินเดือน จำเป็นจะต้องเพิ่มข้อมูลเงินเดือนพนักงานด้วย
5. เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว บันทึกไฟล์และเลือก เรียกดู เพื่ออัพโหลดไฟล์(ต้องไม่เปลี่ยนชื่อไฟล์จากที่ดาวน์โหลดมา)
เมื่ออัพโหลดแล้ว รายชื่อพนักงานจะปรากฏบนหน้าจัดการบุคลากร และสามารถกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนอื่นภายหลังได้