เรียนออนไลน์อย่างไร ให้ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากร ในยุค New Normal

เมื่อพฤติกรรมการเรียนรู้เปลี่ยนไปสู่รูปแบบ  “การเรียนออนไลน์”  HR ยุค New normal จึงต้องปรับมุมคิด ปรับกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรอย่างมีเป้าหมาย และตอบโจทย์ทิศทางขององค์กร วันนี้เรามีเคล็ดลับและคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยให้การเรียนออนไลน์ของพนักงานนั้น Productive (ให้ผลดี) มากขึ้น ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักการเรียนออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันกันก่อนว่ามีการเรียนลักษณะใดบ้าง

การเรียนออนไลน์ในยุค New Normal
  • E-Leaning การเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วบนแพลตฟอร์ม ไร้ข้อจำกัดด้านเวลา สามารถเลือกได้ตามความสะดวกของผู้เรียน
  • Virtual Leaning การเรียนเสมือนจริง หรือ การเรียนแบบถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น เช่น Google Meet, Zoom, Skype, MS Team โดยผู้เรียนสามารถโต้ตอบ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นกับผู้สอนได้ทันที
  • Hybrid Learning การเรียนรู้แบบผสมผสาน ทั้ง Online และ Offline เช่น ในหนึ่งหลักสูตรอาจมีบางช่วงที่เรียนผ่านระบบ และบางช่วงที่ต้องเข้าเรียนในห้องเรียนจริง หรือมีการ Workshop โดยสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความพร้อมของผู้เรียนได้

การเรียนออนไลน์ เป็นช่องทางที่ เรียกได้ว่า สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยเหมาะกับสภาวะการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของ Covic-19 เป็นอย่างมาก องค์ประกอบที่สำคัญของการออกแบบ E-Learning จึงสำคัญ HR ควรออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้

  1. Content เนื้อหาของบทเรียน เลือกเนื้อหาที่เหมาะสม ทันต่อ Trend ปัจจุบันและอนาคต
  2. Learning Management System  วางระบบบริหารการเรียน ต้องมีผู้ดูแลระบบช่วย Support แนะนำการเชื่อมต่อ การเข้าเรียน การใช้งาน และคอยแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากระบบได้
  3. Communication การติดต่อสื่อสาร แม้บางการเรียนจะเป็นการเรียนผ่านวีดีโอ แต่ควรสร้างช่องทางในการซักถามสร้างเป็นชุมชนติดต่อสื่อสารกันได้ เพื่อสอบถามในข้อสงสัยต่างๆ หรือแนะนำอะไรใหม่ๆเข้ามาได้
  4. Evaluation การสอบ/การวัดผลการเรียน มีการประเมินและตั้งฐานวัดผลความรู้ในเปอร์เซ็นต์ที่ องค์กรต้องการ เช่นวัดผลต้องได้ 80% ขึ้นไป รวมถึงสามารถให้กลับไปเรียนรู้ใหม่จนกว่าจะผ่านการประเมิน

สรุป เพื่อให้การเรียนออนไลน์เกิดประสิทธิภาพตามที่ ฝ่ายพัฒนาบุคคล หรือองค์กรต้องการ HRD ควรพิจารณาและให้ความสำคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  1. กำหนดและสื่อสารวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ต้องการให้พนักงานเรียนรู้อะไรจากการเรียนครั้งนี้ และมีเป้าหมายในการนำความรู้ไปปรับใช้กับการทำงาน หรือสร้างคุณค่าให้องค์กรในด้านใดบ้าง
  2. รูปแบบการเรียนต้องเหมาะสม โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และไลฟ์สไตล์ของพนักงาน เพื่อไม่ให้รู้สึกว่าการเรียนออนไลน์นั้นกระทบกับการใช้ชีวิตหรือการทำงานของพนักงานมากจนเกินไป
  3. เลือกหลักสูตรที่วัดผลได้ เลือกหลักสูตรที่มี การทดสอบ หรือ assignment ระหว่างเรียน เพื่อให้พนักงานเกิดสมาธิ และใส่ใจในการเรียนมากขึ้น
แม้จะมีกรอบการออกแบบที่ดีตามที่ HR วางไว้แต่ที่ผ่านมา หลายองค์กรพบว่า การเรียนออนไลน์นั้นยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร อาจด้วยหลายๆ สาเหตุ หากต้องการให้การเรียนออนไลน์ของทั้ง HRและ พนักงาน ควรมีส่วนร่วมหาทางพัฒนาออกแบบการเรียนให้เป็นตามความสนใจของพนักงาน ไม่น่าเบื่อ มีข้อตกลงวัดผลร่วมกัน เพื่อสร้างศักยภาพของทั้งพนักงานและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1ywEezEQ_9s (ติดอาวุธ พัฒนาคนพัฒนาองค์กรสำหรับ HR ยุค New Normal

รูปภาพจาก : https://www.pexels.com/