คู่มือ​

คู่มือการใช้งานนี้ เป็นการแนะนำการใช้งานในบทบาทของ HR/ADMIN โดยจะมีการแนะนำการตั้งค่า ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นของ HR/ADMIN

หากต้องการทราบวิธีการใช้งานโดยทั่วไปสำหรับพนักงาน ไปที่ การใช้งานสำหรับพนักงานทั่วไป